Zajęcia 11.05.2019 r.

90

KRĄG  TEMATYCZNY: LUDZIE I ICH DECYZJE

I. INNY NIE ZNACZY GORSZY

1. Tekst Dariusza  Czaplińskiego “Inni” podr. S. 65 – omówienie; co to znaczy być innym?; tolerancja, szacunek do drugiego człowieka, scenki, opis swojego wyglądu i tego jacy jesteśmy.

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 26, ćw. 3, 5 s. 27.

II. MIASTA POLSKI

3. Wiersz Jana Brzechwy “Siedmiomilowe buty” podr. s. 88/89 – omówienie; kłopoty Michała, gdy założył nowe buty, różne miasta Polski.

4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 64.

Praca domowa 

– ćw. 2 s. 26

* dla chętnych ćw. 1 s. 97.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska