Zajęcia 10.11.2018 r.

149

KRĄG TEMATYCZNY: NASZA HISTORIA

I. SPOTKANIE Z LEKTURĄ: “SZEWCZYK DRATEWKA”

1. Baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka” – omówienie kolejnych zdarzeń w lekturze; ocena postępowania chłopca, test sprawdzający znajomość lektury; praca z kartami pracy(po złożeniu, proszę wkleić do zeszytu).

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 str. 75, 1 s. 76, ćw. 2 s. 77 oraz ćw. 1 s. 78.

II. POLSKA TO NASZA OJCZYZNA 

3. Polska to nasza ojczyzna- polskie symbole narodowe, krótkie omówienie wydarzeń 11 listopada.

4. Prezentacja rekwizytów związanych z Polską.

5. Czytanie legendy “Jak powstało Gniezno?” s. 57- omówienie; wymienienie trzech kolejnych stolic Polski.

6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 98, ćw. 1 s. 99 oraz ćw. 1 s. 101.

 

Praca domowa

– ćw. 2 s. 78

– ćw. 2 s. 99

– proszę nauczyć się opowiadać historię powstania Gniezna

– w najbliższą sobotę dzieci będą miały ostatnią szansę, by zaliczyć miesiące i pory roku (na ocenę).

Uwaga! Proszę, by dzieci na następne zajęcia przyniosły pierwszą i drugą cześć ćwiczeń.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska