Zajęcia 1.12.2018 r.

138

KRĄG TEMATYCZNY: RELACJE Z INNYMI

I. MÓJ DOBRY DZIEŃ

1. Prezentacja wymyślonych wynalazków.

2. Czytanie tekstu Ewy Skarżyńskiej „Bajka” s. 74 – rozmowa na temat tekstu; ocena zachowania chłopca.

3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 38 oraz ćw. 3 s. 39. Zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej i mnogiej – podawanie przykładów.

4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 40 oraz ćw. 3 s. 41.

II. JAK NAS WIDZĄ INNI?

5. Czytanie wiersza pt. “Magiczne lustro” Czesława Janczarskiego s. 75 – rozmowa na temat oceniania innych.
6. Praca w ćwiczeniach ćw. 1 i 2 s. 42.

Praca domowa 

– ćw. 4 s. 43

– dzieci, które nie miały pracy dotyczącej wynalazku mogą ją przynieść na najbliższe zajęcia (praca jest na ocenę).

👉 Na najbliższych zajęciach, w ramach projeku “Mały Europejczyk to ja i ty”, wykonamy pracę plastyczną pt. “Zima”. Proszę, by dzieci miały materiały potrzebne do wykonania tejże pracy. Przypominam, że nie możemy używać brokatu.

👇👇👇😊

15 grudnia odbędzie się KONCERT KOLĘD 😊 Proszę, by dzieci nauczyły się dwóch zwrotek kolędy “Wśród nocnej ciszy”.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska