Zajęcia z dn.30.01

87

Temat:”Królowa Śniegu”

1.Test sprawdzający znajomość lektury

2.Wspólne omawianie baśni: bohaterowie, kolejność wydarzeń

3.Powtórzenie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik

Praca domowa

– zapisać w zeszycie kolejność wydarzeń “Królowej Śniegu”.

– Utrwalić części mowy.

 

Pozdrawiam

Lidia