Zajęcia z dn.23.01

105

Temat:”Idzie luty – obuj buty”

1.Pogadanka na temat: wpływ ruchu na świeżym powietrzu na zdrowie dziecka.

2.Wspólne czytanie czytanki pt.”Na sankach”s.123 – ustalenie kolejności wydarzeń.

– praca w ćwiczeniach: ćw.1 s.135, ćw.2.s.136

3.Odmiana czasownika przez osoby na podstawie cwiczenia s.137

4.Gromadzenie słownictwa wokół tematu: sporty zimowe

– ćw.7 s.140

– ćw.8 s.142

Praca domowa

– z czytanki “Na saneczkach” wypisz do zeszytu  po 3 rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

– powtórz nazwy miesięcy,pór roku i dni tygodnia

 

Pozdrawiam

Lidia