Zajęcia z dn.21.11

121

Temat:”Przezorny zawsze ubezpieczony”

1.Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu – czytanie bajki pt.”Zapracowany Chomik”s.69 – ćwiczenia na                zrozumienie tekstu s.70 – ćw.1 s.80, ćw.2 s.81

2.Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu – chomik jako przykład gospodarności i pracowitości – rozmowa z dziećmi nt:

– wiadomości o panu Chomiku

– stosunku chomika do swoich przyjaciół

– zakończenia bajki

– morału bajki: zło musi być ukarane

3.Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne – głoska “h” i “ch”litera i głoska

  – ćw.4 s.83,ćw.5 s.84,ćw.6,7 s.85-86

4.Test sprawdzający znajomośc lektury “Szewczyk Dratewka”

Praca domowa

* naucz się czytać wiersz pt.”Mój chomik”s.71

* ćw.8,9 s.87 oraz ćw.10 s.88

Proszę żeby dzieci powtórzyły spółgłoski miękkie:ś,si,ć,ci oraz dwuznaki:sz,cz,dz,ch,dź,dż

Pozdrawiam

Lidia