Zajęcia z dn.17.04

106

Temat:”W marcu jak w garncu”

1.Wspólne czytanie tekstu “Na spacerze”s.150 – omówienie

– odpowiedzi na pytania dot.tekstu

– praca w ćwiczeniach s.168-169

2.Powtórzenie części mowy

– ćw.5,6,7 s.186-187

– ćw.6,7,8 s.194-195 oraz ćw.9 s.196 ( do uzupełnienia)

Praca domowa

– ćw.6 s.200-201

– nauczyć się pięknie czytać “Na spacerze”s.150

Pozdrawiam

Lidia