Zajęcia z dn.16.01

97

Temat:”Dzień Babci i Dziadka”

1.Rozmowa kierowana na temat rodziny, obowiązków  w rodzinie oraz poszanowania rodziców i                 dziadków.

2.Czytanie tekstu “Babcia opowiada”s.117

– praca z książką, odpowiedzi na pytania dot.przeczytanego tekstu

– charakterystyka osobowości babci i dziadka- notatka w zeszycie

– ćw.1 s.131

3. Rodzina wyrazów: ćw.3 s.133

4.Wykonanie laurki na Dzień Babci i Dziadka.

 

Praca domowa

– Przygotuj się do dyktanda- czytanka s.126

– ćw.4 s.134

Pozdrawiam

Lidia