Zajęcia z dn.14.11

129

Temat:”Przygotowanie ogrodów do nadejścia zimy”.

1.Wspólne czytanie opowiadania pt.”Wielka uczta”s.63 – rozmowa kierowana

– odpowiedzi na pytania dotyczące czytanego tekstu s.64

– wyjaśnienie pojęć: Święto Dziękczynienia, Dożynki

– ćw.1 s.74 oraz ćw.3 s.75

2.Wprowadzenie wyrazów z trudnością ortograficzną “h”

– ćw.6,7,8 s.77

Praca domowa 

– z czytanki s.63 wypisać do zeszytu 5 rzeczowników,5 czasowników,5 przymiotników

– ćw.2 s.75 oraz ćw.9 s.78

– przeczytać czytankę”Wielka uczta”s.63

 

Pozdrawiam

Lidia