Zajęcia z dn.09.01

112

Temat:”Nowy Rok, nazwy pór roku oraz miesięcy”

1.Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu- rozmowa z dziećmi na temat przeżyć własnych i przeżyć po                przeczytaniu opowiadania “Noc sylwestrowa”s.103, praca z książką .

2.Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu  – czytanie ze zrozumieniem treści “Co nam Nowy Rok                           przyniesie”s.104/105

3.Ćwiczenia gram.- ortograficzne – ó- niewymienne w nazwach niektórych zwierząt, ćwiczenia                    praktyczne w układaniu zdań z tymi wyrazami.

– nazwy zwierząt jako rzeczownik – ćw.6,7,8 s.121-122

4.Utrwalanie wyrazów związanych z zimą – ćw.5 s.120

 

Praca domowa

– ćw.1 s.116 oraz ćw.9 s.123

– powtórzyć nazwy miesięcy i pór roku

– przeczytać baśń “Królowa Śniegu”na 30.01 link poniżej

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu.html

Proszę,żeby dzieci przyniosły materiały potrzebne do wykonania kartki na Dzień babci i dziadka

 

Pozdrawiam

Lidia