Zajęcia z dn.05.12

101

Temat:”Święty Mikołaj”

1.Omówienie sprawdzianu z samogłosek,spółgłosek miękkich i dwuznaków.

2.Czytanie tekstu s.83 “Święty Mikołaj” – omówienie,odpowiedzi na pytania dot.czytanki.

2.Jaki jest Święty Mikołaj?rozmowa kierowana

3.Praca w ćwiczeniach: ćw.1 s.103,2,3,4,5,6 s.104-108

4.Powtórzenie przymiotnika: ćw.7 s.108

               Praca domowa

– napisać list do Św.Mikołaja w zeszycie

– nauczyć się czytać tekst “Święty Mikołaj”s.83

Proszę,żeby dzieci przyniosły materiały potrzebne do wykonania KARTKI ŚWIĄTECZNEJ.

 

Pozdrawiam

Lidia