Zajęcia 9.02

139

 KRĄG TEMATYCZNY:  MOI BLISCY

 1. Sprawdzenie i ocena opisu lisa.
 2. Ocena czytania tekstu pt. „Dobry uczynek”.
 3. Czasowniki – wyjaśnienie pojęcia, przykłady.

  I.  WIEM, JAK BYĆ DOBRYM SYNEM, DOBRĄ CÓRKĄ

 4. Czytanie tekstu „Dobry uczynek” s. 10/11 – omówienie; rodzina w kłopocie, sposób na rozwiązanie problemu; czy potrafię zrezygnować ze swoich przyjemności, by pomóc innym?
 5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20.

  II.  NIE NUDZIMY SIĘ Z RODZEŃSTWEM
 6. Opowiadanie „Skąd ta cisza?” s. 12/13 – omówienie;
  – jakim chłopcem jest Marcin?
  – sposób Ani na hałasującego brata.
  –  w co możemy bawić się z rodzeństwem?
 1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 22 oraz ćw. 3, 4 s.23.

     III. MAMY ZŁOTE RĘCE I ZŁOTE SERCA

 1. Wiersz „Nie bądźcie smutni” s. 15 – omówienie;
  co to znaczy, że każdy ma swoje szczęście?
  – w czym odnajdujemy szczęście i radość?
 2.  Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 27.

  Zasada – „nie” z przymiotnikami piszemy łącznie;

 3. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 22 w zeszycie,
nauczę się wiersza na pamięć pt. „Nie bądźcie smutni” s. 15 (cały wiersz na ocenę 6, natomiast 3 wybrane zwrotki na ocenę 5 ) – termin 16.03.2019.

Dobrego tygodnia!
Laura Matysiak