Zajęcia 26.01

126

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA W PEŁNI

I. SPOTKANIE Z LEKTURĄ PT. “KRÓLOWA ŚNIEGU”

Przebieg zajęć:

  1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.

Test wyboru odpowiedzi ze znajomości treści lektury.

  1. Wykonanie ćwiczeń: 1,2 str.94.
  2. Kolejność wydarzeń w baśni – ćw. 3 str.95. Zapisanie zdań do zeszytu.
  3. Wyjaśnienie sformułowania „Serce zimne jak lód” – ćw. 4 str.95.
  4. Podsumowanie zajęć.

 

Praca domowa

– przyniosę 3 część ćwiczeń oraz podręcznik cz.1, który wymienimy na cz.2.

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak