Zajęcia 15.09.2018

206


KRĄG TEMATYCZNY: „JA I MOI KOLEDZY”.

I. WITAJCIE W DRUGIEJ KLASIE

 1. Prezentacja i omówienie podręcznika wraz z ćwiczeniami do klasy 2.
 2. Wypowiedzi uczniów nt. pierwszego dnia w szkole (rozpoczęcie roku szkolnego).
 3. Przypomnienie i omówienie zasad panujących w naszej klasie w czasie lekcji i na przerwach.
 4. „List od Września” 4/5 – omówienie; wskazanie kto jest adresatem, a kto nadawcą listu.
 5. Wykonanie ćwiczeń 1, 2 str.4; ćw. 3,4 str.5.

  II. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 6. Wypowiedzi uczniów nt. minionych wakcji, przygód i przeżytych wrażeń.
 7. Wysłuchanie wiersza „Powrót z wakacji” 6-7 , omówienie treści.
 8. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4 s. 7. Podkreślenie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą;

III. “LATO ZOSTAŃ Z NAMI”

 1. Analiza wiersza „Lato, lato nie odchodź” s. 8 – rozmowa na temat wiersza, wymienianie jakie może być lato; uczniowie wymieniają swoją ulubioną porę roku i uzasadniają wybór. Przypomnienie pór roku i miesięcy.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 9
 3. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

 1. Założę zeszyt w 3 linię.
 2. Wykonam ćwiczenie 2 s. 9 w zeszycie.

Proszę, by dzieci nosiły ze sobą (oprócz ćwiczeń i podręcznika) zeszyt w linie, ołówek, pióro lub długopis, kredki, gumkę oraz temperówkę.

Pozdrawiam
Laura Matysiak