Zajęcia 1.12.2018

154

1.12.

KRĄG TEMATYCZNY:   ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE.
                                             MIKOŁAJKI.

I. CO PRZYNIESIE NAM GRUDZIEŃ?

Przebieg zajęć:

 1. Prezentacja i ocean wymyślonych wynalazków.
 2. Wiersz Barbary Lewandowskiej „List od Grudnia” 73 – omówienie.
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 35 oraz ćw. 3 s. 36.

  II. KIM BYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

 4. Wiersz bez tytułu autorstwa Haliny Szal s. 76 – omówienie.
 5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 45 i ćw. 3 i 4 s. 46.
 6. MIKOŁAJ – praca plastyczno – techniczna z użyciem przygotowanych wcześniej materiałów.
 7. Wizyta w bibliotece.
 8. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa:

 1. Nauczę się wiersza na pamięć – podręcznik str. 76 – termin 15 grudnia.
 2. Przyniosę 2 część ćwiczeń.

Pozdrawiam
Laura Matysiak