Zajęcia 02.02

128

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA, ZIMA, ZIMA

I. OBSERWUJEMY ZIMOWY LAS

  1. Wysłuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej pt.„Zima w lesie” s. 6 – omówienie.
  2. Rozmowa nt. Jak żyją leśne zwierzęta? Jak sobie radzą podczas zimy?
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 (przepisanie do zeszytu), 2 s. 7.
  4. Ó wymienne na o – “To ważne” s. 7 – wyjaśnienie zasady ortograficznej.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 8 – rozwinięcie zdania pojedynczego.

“Zdania krótkie rozwijamy, gdy wyrazy dokładamy” oraz ćw. 5 s. 9.

II. ORGANIZUJEMY ZIMOWE ZABAWY

6. Czytanie opowiadania Marii Rosińskiej pt. „Tylko zacząć” 7 – omówienie.

7. Wypowiedzi ucznió nt. opieki nad małymi dziećmi; w jaki sposób my możemy zająć się młodszym rodzeństwem/kuzynostwem podczas ferii zimowych?

8. “List od Lutego” czytanie i analiza wiersza Barbary Lewandowskiej s. 8.

9. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 11, ćw. 3, 4 s. 12.

 

Praca domowa

– ćw. 6 s. 8 w zeszycie.
– przeczytam tekst “Dobry uczynek” s. 10/11.

Dobrego tygodnia!
Pozdrawiam

Laura Matysiak