Przebieg zajęć z dn. 29.10

114
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania wybranego wiersza;
  2. Kategorie rzeczowników – karta pracy;
  3. „Legenda o chryzantemie” – wysłuchanie legendy, wykonanie ćw. 1 s. 54 w podręczniku oraz ćw. 3 s. 63 w zeszycie ćwiczeń;
  4. Ćwiczenia z przymiotnikami na podstawie wiersza, pt. „Zaduszkowe płomyki” – wysłuchanie wiersza oraz wykonanie ćw. 4 s. 64;
  5. 1 XI Dzień Wszystkich Świętych – film edukacyjny: https://youtu.be/xDwHrDcVNws
  6. Wykreślanka – słowa związane z Dniem Wszystkich Świętych;

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu ze s. 53;
  • ćw.1 s. 62;
  • Ćw. 9 s. 67;

Byliśmy w bibliotece, kolejna wizyta w bibliotece 12.11.

Pozdrawiam,

Arletta K.