Przebieg zajęć z dn. 29.04

60

  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Co wiem o Polsce?– karta pracy;
  3. Święta majowe – film edukacyjny https://youtu.be/M8Pkco0O38c oraz wklejka do zeszytu;
  4. „W dniu 3 maja” – wysłuchanie i omówienie tekstu, s. 198;
  5. Co mi się kojarzy z 3 maja? – ćw. 1 s. 217;
  6. „Dzień majowy” – odczytanie przez uczniów i omówienie wiersza, wyjaśnienie pojęcia konstytucja;;
  7. Święto flagi – praca plastyczna;

Praca domowa

  • naucze się czytać tekstu, pt. “W dniu 3 maja”, s. 198;
  • zrobię ćw. 3 s. 218.

Pozdrawiam,

Arletta