Przebieg zajęć z dn 24.09

164
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Alfabet – wklejka do zeszytu, ułożenie i zapisanie imion w kolejności alfabetycznej;
  3. Wysłuchanie czytania nauczyciela oraz omówienie tekstu, pt. „Wrześniowa sobota”, podr. s. 13;
  4. Nazwy rzeczy to rzeczowniki – ćw. 2 s. 13;
  5. Spółgłoski miękkie – utrwalenie
  • Wykreślanka tematyczna – spółgłoski miękkie;
  • Zmiękczenia – karta pracy;
  • ćw. 4 s. 15.

 Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu pt. “Wrześniowa sobota”, podr. s. 13;
  • zrobię ćw. 9 s. 20 oraz 10 s. 21.

Pozdrawiam,

Arletta K.