Przebieg zajęć z dn. 18.03

93
 1. „Przyjście wiosny” – wspólne czytanie wiersza, podr. s. 154;
 2. Praca z tekstem „Zamarznięty skowronek”, sprawdzenie rozumienia tekstu, ćw. 1, s. 160;
 3. Jak wygląda skowronek? – utrwalenie wiedzy o przymiotniku, podręcznik, s. 160 oraz ćw. 2 s. 177 w zeszycie ćwiczeń;
 4. Wyrazy z ę i ą6 s. 178  w zeszycie ćwiczeń;
 5. Wymień ę na ą w wyrazach oznaczających czynności – ćw. 5 s. 178;
 6. Zgodność końcówek ę i ą w różnych formach rzeczownika – ćw. 7 s. 179;
 7. Praca z tekstem „Słomiana panna”, podr. s. 165;
 8. Pożegnanie zimy – ćw. 1 i 2 s. 183/184;
 9. Marzanna – praca plastyczna.

Praca domowa

 • zrobie ćw. 12, s. 182;
 • nauczę się czytać tekstu, pt. “Słomiana panna”, s. 165.

Na zajęcia 15.04 nauczę się na pamięć wiersza, pt. “Przyjście wiosny”, podr. s. 154/155.

Na zajęciach 25 marca odwiedzimy bibliotekę, prosze żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta