Przebieg zajęć z dn. 17.09

174

1. ALFABET

  • Wysłuchanie czytania nauczyciela oraz omówienie tekstu, pt. „Alfabet”, s. 8;
  • Litery w alfabecie mają swoje nazwy – nauka czytania alfabetu, ćw. 1, s. 8 w podręczniku;
  • Żabka Eliza – karta pracy;
  • Znam samogłoski – zeszyt ćwiczeń s. 4;
  • Znam spółgłoski – ćw. 1 s. 5;

2.  ZMIĘKCZENIA

  • Spółgłoski miękkie zmiękczone przez kreseczkę – ćw. 2 s. 5;
  • Spółgłoski miękkie zmiękczone przez samogłoskę „i” – powtórzenie i utrwalenie, s. 6/7; Ćw. 3, s. 8 w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. “Alfabet”, s. 8;
  • dokończę ćw. 3, s. 8;
  • zrobię ćw. 4, s. 8.

Na zjęcia 8.10 nauczę się alfabetu na pamięć.

Pozdrawiam,

Arletta K.