Przebieg zajęć z dn. 15.04

80
  1. Recytacja wiersza;
  2. Wielkanocne wspomnienia – rozmowa kierowana, ćw. 8 s. 203;
  3. “Jak kijanka żabką sie stała” – analiza wydarzeń z czytanki, podr. s. 184/185;
  4. Kijanka była: …. – ćw. 1 s. 205;
  5. Czy piszemy tak, jak mówimy? – ćw. s. 207/208;
  6. Części mowy – utrwalamy naszą wiedzę o rzeczowniku, przymiotniku i czasowniku – wklejka do zeszytu, karta pracy.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. “Jak kijanka żabka się stała”, s. 184;
  • napiszę w zeszycie trzy rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki związane z wiosną. (np. rzeczownik – słońce, przymiotnik – jasne, czasownik – świeci)

Uczniowie, którzy nie zaliczyli recytacji wiersza moga to zrobić na zajęciach 6 maja. Zachęcam do systematycznej nauki jednej zwrotki każdego dnia 🙂

Pozdrawiam,

Arletta