Przebieg zajęć z dn. 04.02

75
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Znajdź 20 różnic – ćwiczenie spostrzegawczości;
  3. Wysłuchanie i omówienie tekstu pt. „Na saneczkach” s. 123;
  4. Sprawdź czy dobrze zrozumiałeś tekst – ćw. 1 s. 135;
  5. Sporty zimowe i zabawy na śniegu? – rozmowa kierowana(ćw. 7, s. 140);
  6. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma ruch – ćw. 5 s. 138, pogadanka;
  7. Odmiana czasownika przez osoby – ćw. 3 s. 136, wklejka do zeszytu;

Praca domowa

  • naucz się czytać czytanki, pt. „Na saneczkach”;
  • ćw. 8 s. 142;
  • odmień przez osoby dwa dowolne czasowniki i zapisz je w zeszycie. (przykład – wklejka do zeszytu).

Na zajęciach 11.02 będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą książki.

Pozdrawiam,

Arletta