Przebieg zajęć – 18.09.2021

237
  1. Rozmowa kierowana na temat alfabetu, przypomnienie wiadomości o spółgłoskach i samogłoskach.
  2. Paca z tekstem “Alfabet” str. 2 – 3.
  3. Wykonanie zadań w ćwiczeniach: 1,2 str.5, str.6, str.7,  ćwiczenie 3,4 str.8, ćw.8,9 strona 11
  4. Uzupełnienie karty pracy: Zmiękczenia.
  5. Czytanie na głos oraz analiza tekstu “Asy z drugiej klasy” str.10
  6. Odpowiedzi na pytania do tekstu ćw.1 str.11
  7. Stworzenie własnych porad dla uczniów klasy drugiej.

Paca domowa:

  • dokończyć ćwiczenia, których nie dokończyłem/dokończyłam podczas lekcji,
  • wykonam ćwiczenie 5,6 str.9-10 oraz ćwiczenie 10, 11 str.11-12