30.10.2021

160

Przebieg zajęć:

 1. Piszemy dyktando.
 2. Powtórzenie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Czytanie i praca z tekstem “Listopadowe święto” D.Rozwens
 4. Rozmowa na temat Święta Zmarłych, zwyczaje, uczucia nam towarzyszące.
 5. Łamigłówka logiczna związana z tematem Wszystkich Świętych.
 6. Wyjście do biblioteki/ udział w konkursie czytelniczym.
 7. Praca w ćwiczeniach: ćw.3 str. 63-64, ćw. 6,7 str.66
 8. Utrwalenie wiadomości na temat liczby pojedynczej i mnogiej.
 9. Utrwalenie pisowni wyrazów z “si”, “ś”, “ci”, “ć”. Ćwiczenie 8 str.66-67.
 10. Dwuznaki: “sz”, “cz”, “ch”, “rz”, “dz”, “dzi”, ćwiczenie 9 str.67.

Podczas zajęć zostały rozdane legitymacje wszystkim uczniom.

Proszę aby każdy miał ze sobą czarną teczkę podczas zajęć.

Zadanie domowe:

 • wykreślanka – dodatkowa karta pracy, która została rozdana.
 • Przeczytam tekst “Zaduszkowe płomyki” str.55
 • ćwiczenia 4,5 str. 64-65

Pozdrawiam

Kasia D.