25.09.2021

151

Przebieg zajęć:

  1. Sprawdzenie zadania domowego.
  2. Rozmowa kierowana – proces powstawania książek. Zwrócenie uwagi na podstawowe słownictwo: autor, ilustrator, grafik komputerowy, wydawnictwo, drukarnia.
  3. Jak dbamy o książki, podręczniki.
  4. Wspólne czytanie tekstu “Wrześniowa sobota” oraz odpowiedzi na pytania.
  5. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat pisania wielkiej litery oraz kropki na końcu zdania.
  6. Wprowadzenie do rzeczowników. Co to jest rzeczownik oraz na jakie pytania odpowiada.
  7. Wykonanie ćwiczeń: 3,4,5,6,7,8 od str.14-20.

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 9 str.20, ćwiczenie 3,4 str.25

Pozdrawiam

Kasia.