22.01

78

Przebieg zajęć:

  1. Rozmowa kierowana na temat rodziny bliższej i dalszej.
  2.  Wykonanie pracy plastycznej: kalendarz na 2022 rok dla babci i dziadka.
  3. Obowiązki w rodzinie, poszanowanie rodziców i dziadków.
  4. Wyjaśnienie pojęć: wnuk, wnuczka, synowa, mąż…
  5. Wykonanie kart pracy: Dzień babci i Dzień dziadka, rozdanych przez nauczyciela.
  6. Głośne czytanie tekstu “Babcia opowiada” str.117-118, oraz odpowiedzi na pytania związane z tekstem str.118 ćw.1
  7. Powtórzenie wiadomości o przymiotniku.
  8. Praca w ćwiczeniach: 2,3,4 str.132-134