16.10.2021

171

Przebieg zajęć:

  1. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.
  2. Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni.
  3. Wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza “Jesienią” str.38 czytanego na głos przez nauczyciela.
  4. Wysłuchanie utworu muzycznego “Czerwone Jabłuszko”
  5. Wspólne czytanie oraz omówieni tekstu “O zielonym jabłuszku i Ogrodowym Ludku” str.41
  6. Ustalenie kolejności wydarzeń w wyżej wymienionym utworze.
  7. Zasady pisowni “rz” oraz omówienie wyjątków.
  8. Praca w ćwiczeniach: ćw.2,3,4,5,7,9 str.44-48

Zadanie domowe:

1.Przygotuje się do dyktanda str.46 czytanka.

2. ćw. 11,12,13,14 str.50 – 53

Za tydzień sobota jest dniem wolnym od zajęć, spotykamy się 30.10.2021

Pozdrawiam

Kasia