09.10.2021

125

Przebieg zajęć:

  1. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.
  2. Rozmowa kierowana na temat pracy nauczyciela: czym się zajmuje, co należy do jego obowiązków. Omówienie tekstu “Co obi nauczyciel?” str.35
  3. Wspólne czytanie ze zrozumieniem na głos tekstu “Pani zawsze pomoże” str.33 oraz odpowiedź na pytania ćw.1 str.34-35
  4. Dlaczego zdarza nam się gubić rzeczy? jak należy ich poszukiwać? czy można oskarżać kogoś o zabranie nam rzeczy?
  5. Pisownia wyrazów z “ci” i “ć”. Zasady pisowni.
  6. Praca w ćwiczeniach: str.38 ćw.2,3,4, str. 39, str.40 ćw.5, str.41 ćw. 6,7,9

Zadanie domowe:

Uzupełnienie ćwiczeń, których nie wykonałam/wykonałem na lekcji.

Pozdrawiam

Kasia