06.11

110
 1. Odśpiewanie hymnu polski.
 2. Omówienie dyktanda.
 3. Praca plastyczna – Nasza Polska.
 4. 11 listopada – odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dlaczego to święto jest tak ważne?
 5. Wysłuchanie nagrania o dniu 11 listopada oraz symbolach narodowych “Polak Mały”.
 6. Wysłuchanie i omówienie utworu muzycznego “Przybyli ułani pod okienko”
 7. Czytanie na głos oraz omówienie tekstu “Nasza Flaga” str.59
 8. Praca w ćwiczeniach: 2,3,4,5,6 str. 68-70, ćw. 6 str. 71 oraz ćw.10 str.73
 9. Wyjście do biblioteki.

Zadanie domowe:

 • ćw. 9 str. 73,
 • dokończę kolorować godło polski, które znajduje się w czarnej teczce,
 • rozwiąże krzyżówkę – karta pracy również znajduje się w czarnej teczce,
 • uczniowie, którzy przeczytali książki z biblioteki proszeni są o ich zabranie w sobotę.

Pozdrawiam

Kasia D.