Zajęcia zdalne 31.10.2020

127
  1. Powtórzenia wiadomości

– samogłoski, dwuznaki, sylaby (każda sylaba ma samogłoskę), określanie w wyrazie liczby głosek i liter

– powtórzenie rzeczowników Kto? Co?- notatka w zeszycie

  1. Wprowadzenie przymiotnika-Jaki? Jaka? Jakie?

– kolory, kształty, smaki owoców s. 46 w podręczniku –

– zagadki na wyszukiwanie przymiotników

(dodatkowe quizy na stronie quizizzy.com)

  1. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

– wysłuchanie bajki E. Szelburg – Zarembiny “O zielonym jabłuszku i Ogrodowym Ludku” s. 41

– pytania dotyczące rozumienia treści – s. 42

– wyjaśnienie słów ‘’ spiżarnia’’ oraz ‘’świt’’

4 . Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne

– wprowadzenie pojęcia: witaminy oraz nazewnictwo owoców i warzyw na podstawie tekstu “Możecie spytać” I. Laundau s. 44

  1. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. gram – ortograficzne

Omówienie ćwiczeń 1-7 s.43-46

 

Zadanie domowe

Proszę uzupełnić ćwiczenia omówione podczas zajęć oraz powtórzyć wiadomości o spółgłoskach miękkich wykonując ćwiczenie 12 s. 51oraz 13 s. 52,

Proszę  przepisać informację z ramki na s. 44 do zeszytu ( RZ po spółgłoskach)

Proszę przeczytać tekst “O zielonym jabłuszku…” s. 41

Materiał do utrwalania materiału utworzyłam w formie quizów poprzez stronę quizizz.com

Pozdrawiam Monika