Zajęcia zdalne 10.04.21

95
  1. Praca z tekstem pt. Zamarznięty skowronek s. 159

– ćw. 1,2,3 s. 176-177

– zagadki wiosenne

– wiersz J. Brzechwy pt. Przyjście wiosny

– tabelka s. 160 – charakterystyka skowronka- utrwalanie przymiotników

  1. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– wyrazy z ą oraz ę s. 177

– końcówki ę oraz ą w różnych formach rzeczowników

– ćw. 5,6 s. 178

– układanie wyrazów z rozrzuconych sylab ćw. 10 s. 181

3   Utrwalanie wiadomości

– rzeczowniki s. 229

– przymiotniki, przeciwieństwa

– czasowniki s. 230

Zadanie domowe

Zadanie 12 s. 182

Proszę przepisać do zeszytu tekst dyktanda s. 156

Proszę przecxytać tekst Zmarznięty skowronek i Przyjście wiosny

Pozdrawiam Monika