Zajęcia on line 24.04.2021

111
  1. Sprawdzenie zadania domowego
  2. Czytanie indywidualne tekstu pt. Jak kijanka żabką się stała s. 184

– odpowiedzi na pytania s. 185 oraz ćw. 1 s. 205

– omówienie wrazów: kijanka, trzcina, kumkanie

– wiersz pt. Żabie pogwarki

– ciekawostki o bocianie

  1. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– ćwiczenia z przymiotnikiem, jaka może być żabka…, opis bociana

– powtórka czasownika ćw. 3 s. 206

– ‘’żabka’’ słyszymy p a piszemy b analiza wyrazów s. 207-208

Zadanie domowe

Ćw. 4 s. 206- kilka prostych zdań opisujących kijankę, żabkę lub bociana (można skorzystać z tabelki w elementarzu s. 186-187

Ćw. Tabelka s. 225

Ćw. 6 s. 210

Proszę przygotować się do dyktanda tekst s. 188

I przepisać tekst dyktanda do zeszytu