Zajęcia 30.01.2021

92

1. Wyjście do biblioteki 

2. Sprawdzenie zadania domowego

3. Czytanie indywidualne

4.  Praca z tekstem s. 123

– pytania do tekstu

– ćw. 1,2 s. 135-136

5. Układanie  wg. kolejności  wiersza i przepisanie  go zeszytu ćwiczeń

6. Karty pracy- znajdź różnice

7. Utrwalanie słownictwa  nazw dyscyplin sportowych- ich charakterystyka

Zadanie domowe

Przypominam o lekturze Królowa Śniegu- test na następnych zajęciach 13 lutego