Zajęcia 3.10.2020

147

Temat: Lubię, czy nie lubię polską szkołę?

  1. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu

– słuchanie tekstu M. Pawlusiewicz “Nie wiem jak odpowiedzieć” s. 25

– praca z tekstem

– ćw. 2 s. 31 oraz ćw. 4 s. 32

  1. Wizyta w bibliotece
  2. Czytanie indywidualne nowo poznanego tekstu.
  3. Powtórzenie samogłosek – ćw. 6, 7 s. 33
  4. Utrwalanie wiadomości z dzielenia wyrazów na głoski oraz litery

– analiza tabelki s. 34 oraz uzupełnienie tabelki ćw.9 s. 35

  1. Ćwiczenie w czytaniu i słuchaniu- Jacy jesteśmy?

– słuchanie wierszy “Skarżypyta” J. Brzechwy oraz I. 
Suchorzewskiej,

“Kłamczucha” J. Brzechwy, “Dlaczego” W. Chotomskiej, “Moja koleżanka” A. Przemyskiej oraz “Chwalipięta” I. Suchorzewskiej s. 27-30

– dyskusja dzieci nt. co oznaczają te określenia, jaki ja jestem, jaki jest mój kolega – zwrócenie uwagi na wypowiedź pełnym zdaniem i prawidłowe używanie słów ze słowniczka

–  wymienianie cech dobrego kolegi\ przyjaciela

Zadanie domowe:

Proszę dokończyć ćwiczenia z lekcji;

Nauczyć się czytać jeden wybrany wiersz s. 27-30;

Ćw.5 s.32 oraz ćw.10s.36;

Pozdrawiam Monika