Zajęcia 26.09.2020

131

Temat:  Książki Janka.

I. Słuchanie tekstu M. Pawlusiewicz “Książki Janka” s.19                                             –ćwiczenia na rozumienie tekstu

– rozmowa kierowana- Jak dbamy o książki, o porządek w pokóju,

– ćw. 1 s. 23

II. Powtórzenie głosek miękkich oraz dwuznaków – ćw. 2 s. 24;

III. Jaki tytuł ma Twój podręcznik?

–  Omówienie procesu powstawania książki

– wyjaśnienie terminów: autor, ilustrator, grafik, wydawnictwo, drukarnia

– ćw. 4 s. 25

IV. Biblioteczka a biblioteka – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej “W mojej biblioteczce” s. 21

– rozmowa z dziećmi nt czym się różni biblioteka od biblioteczki

V. Praca techniczna- Witamy jesień- wykonanie drzewa jesiennego

Zadanie domowe:

Proszę przeczytać opowiadanie pt. Książki Janka s. 19

Proszę wykonać ćw. 6 s. 26 oraz 9 s. 29

Pozdrawiam Monika