Zajęcia 23.01.2021

145

1. Omówienie dyktanda

2. Sprawdzenie zadania domowego

3. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

– pojęcie upływu czasu

– co to jest czas

– pojęcie roku, wieku i tysiąclecia

– zegary dawniej i dziś- analiza ilustracji

– opis zegara

4. Praca z tekstem s. 111

– pytania do tekstu

– ćwiczenia 1,2,3,4 s. 124-126

5. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– utrwalanie czasowników 5,6 s. 126-127

6. Mistrz wiedzy- kontynuacja gry

Zadanie domowe 

ćw. 7 , 8 s. 128-130