Zajęcia 21.11.2020

134

1.. Rozmowa o konkursie recytatorskim, w którym uczestniczył nasz kolega Wiktor – wręczenie dyplomu i nagrody

2. . Test ze znajomości lektury ‘’Szewczyk Dratewka’’

3. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. gram – ortograficzne

 – wprowadzenie wyrazów z trudnością ortograficzną h” – z wykorzystaniem tekstu s. 78 w ćwiczeniach; 

● Ćw. 6,7,8 s. 77 oraz 9 s. 78; 

– ortograficzne- głoska “h’ i “ch” – podział na litery, zwrócenie uwagi na dwa rodzaje zapisu głosek – ćw. s. 82;

● Ćw. 4 s. 83, ćw. 5 s. 84, ćw. 7 s. 86; 

5. Ćwiczenia czytaniu i słuchaniu

 – słuchanie czytanki: “Zapracowany Chomik” s. 69 

– ćwiczenia na zrozumienie tekstu s. 70, – ćw. 1 s. 80, ćw. 2 s. 81;

● Zwrócenie uwagi na antropomorfizację zwierząt – tylko w bajkach, gdzie zwierzęta występują jako osoby – piszemy wielką literą: Pan Chomik, Jeż, Wiewiórka – bowiem wszyscy myślą i mówią jak ludzie 

– rozmowa o cechach dobrego przyjaciela

6. Gry edukacyjne-  kształtujące spostrzegawczość