Zajęcia 20.03.21

87
  1. Omówienie lektury H.Ch. Andersena-  Calineczka

– bohaterowie

– plan wydarzeń- praca w grupach- wklejanie do zeszytu

  1. 21 marca- Pierwszy Kalendarzowy Dzień Wiosny

– praca z tekstem ‘’ Słomiana panna’’

– pogadanka na temat znanego zwyczaju żegnania zimy w Polsce- topienie Marzanny- symbolu długiej zimy

– moja Marzanna- rysunek w zeszycie ćwiczeń

  1. Obserwacja przyrody – WIOSNA

– mapa myśli w zeszycie

  1. Praca w ćwiczeniach 2,3 s.184
  2. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– rz wymienne na r s. 144 oraz ćw. 6\ 173

Zadanie domowe

Proszę wykonać ćwiczenia

5\ 186, 9\ 189 oraz 7\ 173

Pozdrawiam