Zajęcia 20.02.2021

101

1. Czytanie indywidualne

2. Kraków- druga stolica Polski

-czytanie  tekstu ‘’Baśń o smoku’’ s. 135 jako wstęp do tematu związanego z Krakowem

– pogadanka o Krakowie, Wiśle, zabytkach , analiza ilustracji

– wyjaśnienie terminu ‘’baśń’’

3. Praca z tekstem

– ćw. 1,2,3,4,7,8s. 149- 154

– praca z mapką w książce

– główne miasta nad Wisłą  ćw. 8 s. 154

4. Hejnał- słuchanie nagrania

5. Atrakcja turystycznea Krakowa- smok pod Wawelem ziejący ogniem

6, Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– rodzaje zdań- notatka do zeszytu

– zdania oznajmujące

– zdania pytające

– zdania wykrzyknikowe, rozkazujące

– ‘’przecinek’’ przy wyliczeniach

7. Karty pracy- dni tygodnia i nazwy miesięcy

Zadanie domowe

Proszę nauczyć się czytać ”Baśń o smoku”  oraz ćw. 9 s. 155

Pozdrawiam Monika