Zajęcia 19.09.2020

139

Temat zajęć:  Wrześniowa sobota.

  1. Sprawdzenie zadania domowego
  2. Słuchanie tekstu “Asy z drugiej klasy” H. Ożogowskiej s. 10

– ćwiczenia na rozumienie tekstu

– Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne wzorowego ucznia: właściwy stosunek do nauki, obowiązkowość, punktualność,

– Wyjaśnienie pojęcia “być asem” – swobodna rozmowa z dziećmi nt. kto jest asem i dlaczego,

– Wspólne śpiewanie piosenki pt : “Kolorowe kredki”

  1. Tekst M. Pawlusiewicz “Wrześniowa sobota” – ćwiczenia na zrozumienie tekstu – s. 13
  2. Praca w ćwiczeniach – ćw. 1 s. 13, ćw. 4,5 s. 14
  3. Powtórzenie i utrwalenie dni tygodnia, miesięcy, alfabetu oraz prawej i lewej strony
  4. Lektura- słuchanie opowiadania ‘’Szewczyk Dratewka’’

– wyciąganie wniosków- Dlaczego warto pomagać?

7. Omówienie zadania domowego

Zadanie domowe:

.   Naucz się czytać tekst “Wrześniowa sobota” s. 13;

.   Wykonaj ćwiczenia nr 7 s. 16 oraz dokończyć ćw. 9 s. 20;