Zajęcia 17.04

109
  1. Czytanie indywidualne tekstu pt. Zamarznięty skowronek
  2. Praca z tekstem pt. Na spacerze s. 150

– ciche czytanie oraz próba odpowiedzi na pytania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu ćw. 1\ 168

  1. Wyjaśnienie powiedzenia ‘’ W marcu jak w garncu’’

– rozmowa o żartach, psotach 1 kwietnia- prima aprilis ćw. 4\ 193

  1. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– utrwalanie wyrazów z ą oraz ę  ćw 4\193 oraz 6,7 \ 194

– porównania przymiotniki ćw. 8\ 195

– krzyżówka wielkanocne ćw.8\203

Zadanie domowe

Ćw. 1 oraz 2 s. 197-198