Zajęcia 16.01.2021

115

1. Dyktando

2. Dzień Babci oraz Dzień Dziadka

– praca  z tekstem s. 177 pt. Babci opowiadała

3. Słuchanie wierszy pt. Babcie bywają różne oraz Mój dziadziunio

  • rozmowa o naszych dziadkach

4. Indywidualne czytanie

5. Praca w ćwiczeniach

– przymiotniki

– rodziny wyrazów 

6. Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne

– odmiana czasowników przez osoby ćw. 3\ 136 oraz w zeszycie czasownik ‘’gram’’

Zadanie domowe

Proszę w zeszycie odmienić czasowniki ‘’rysować, pływać ‘’przez osoby liczby poj. 

Zadanie 1 s. 131 w zeszycie ćwiczeń 

Powtórzyć miesiące

Pozdrawiam Monika