Zajęcia 14.11.2020

97
  1. Film edukacyjny o jesieni- utrwalenie wiadomości i słownictwa z tematyki jesiennej

– dlaczego liście zmieniają kolor i spadają z drzew

– charakterystyka drzew i jesiennych owoców

 

  1. Ćwiczenia z dwuznakami i spółgłoskami miękkimi – tekst “Bajka o “Ce” s.39

– ćw. 5,6\ 40, 7\41, 8\ 42

 

  1. Ćwiczenia słownikowo- frazeologiczne

wyjaśnienie związku frazeologicznego -‘’ mieć trudny orzech do zgryzienia’’

 

  1. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu – opowiadanie M. Pawlusiewicz “Odlot ptaków” s. 49,

odczytanie wiersza “Sójka” H. Szayerowej s. 50

– pytania do tekstu

– wyjaśnienie powiedzenia ‘’Wybierasz się jak sójka za morze’’

– ciekawostki s. 51

 

  1. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. gram – ortograficzne:
  •  Ćwiczenia utrwalające dwuznaki: , ćw. 2,3 s. 57
  •  Zwrócenie uwagi jak ważne jest pamiętanie o haczykach, kreseczkach i laseczkach w pisaniu liter – ćw. 4, s. 58
  • ćw. 5 s. 58- wprowadzenie do czasownika
  • trudności ortograficzne w nazwach ptaków – analiza ilustracji s. 59

 

Zadanie domowe

Ćw. 7,8\ 60

Przypominam o lekturze

Pozdrawiam Monika