Zajęcia 13.02.2021

119

1. Królowa Śniegu- plan wydarzeń

2. Test z lektury

3. Praca z tekstem pt. Ta paskudna grypa s. 129

– rozmowa kierowana 

4. Ćwiczenia do tekstu

  1 s. 143

5. Zabawy karnawałowe

Zadanie domowe 

5,6,7,8 s. 146-147