Zajęcia 11.02.2023

64
  1. Praca z tekstem pt. Baśń o smoku s. 135

– czytanie indywidualne

– ćwiczenia do tekstu 1,2,3 s. 149/150

– rozmowa o Krakowie

– słuchanie hejnału

  1. Wyjście do biblioteki
  2. Czytanie ze zrozumieniem

– karty pracy

  1. Praca w zeszycie ćwiczeń

– 4,7,9 s. 151-155

  1. Ćwiczenia lewopólkulowe

Monika Czernik