Zajęcia 08.05.21

71
  1. Sprawdzenie zadania domowego
  2. Dzielenie wyrazu na głoski i litery- utrwalanie materiału
  3. Czy naprawdę Cię kochamy Ziemio?

– 22 kwietnia  Światowy Dzień Ziemi

– praca z tekstem s. 190

– Co mogłoby powiedzieć drzewo, gdyby umiało mówić?

– rozmowa kierowana- Co mogę zrobić dla naszej Ziemi?

– wiersz pt. Zdecyduj się s. 193

– praca plastyczna- Dzień Ziemi