Zajęcia 07.11.2020

155

Temat: Ważne święta listopadowe

1.Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć

– rz- po spółgłoskach

– rzeczowniki kto? co?

– przymiotniki  
jaki? jaka? jakie?

– nazwy pór roku i miesięcy

2.Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

– odczytanie “Legendy o chryzantemie” s. 53

– miłość do kwiatów, miłość do drugiego człowieka –

– ćw. 1\62, 2\62, 3\ 62

Nieokreśloność czasu: dawno temu, pewnego dnia, niegdyś…

Dlaczego chryzantema jest kwiatem pamięci i miłości?

 – Gromadzenie słownictwa wokół tematu Wszystkich Świętych; cmentarze, groby, świece, znicze, wieńce, kwiaty;

Nastrój świąt: poważny, uroczysty, smutny.

  1. Polska – Ojczyzną wszystkich Polaków.

– wysłuchanie tekstu “11 Listopada Święto Niepodległości” s. 58 – rozmowa kierowana:

– Co to znaczy, że Polska zniknęła z mapy Europy?;

– Co oznacza “być pod zaborem”i “odzyskanie niepodległości”

–  Przypomnienie symboli narodowych – ćw. 1,2 s. 68, ćw. 5 i 6 s. 70-71.

.    5. Tekst M. Pawlusiewicz “Nasza flaga” s. 59

.    – odpowiedzi na pytania ze zrozumienia tekstu s. 60 – ćw. 4 s. 69;

ZADANIE DOMOWE

Zadanie 9,10 s. 72-73 oraz 8 dla chętnych

Proszę przeczytać baśń ‘’ O szewczyku Dratewce’’  (21.11)

Zapisze w zeszycie nazwy pór roku i nazwy miesięcy

Pozdrawiam Monika

.