Zajęcia 05.12.2020

142

1. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu – opowiadanie M. Pawlusiewicz pt. Święty Mikołaj s. 83

– praca z tekstem oraz ćw. 1 s. 103

2. Słuchanie tekstu pt. Orszak Mikołajkowy

3. Utrwalenie przymiotników – odpowiadając jaki jest św. Mikołaj

(dobry, obowiązkowy, sympatyczny, łagodny, cierpliwy, pracowity, pilny)- wyjaśnienie cech

4. Praca w ćwiczeniach

2, 3, 4, 5,6,7 s. 104-108

5. Praca techniczna

– wykonanie ozdoby świątecznej

Zadanie domowe

Nauczyć się czytać tekst Święty Mikołaj s. 83

ćw. 8 s. 109

Monika