Wiosna Wiosna 18.03.2023

85

Przebieg zajęć

  1. Zwiastuny wiosny -tworzenie książeczki o wiośnie
  2. Samodzielne czytanie opowiadanie “Słomiana panna” – elementarz s 165-166
  3. Praca z tekstem -odpowiedz na pytania – elementarz s 166
  4. Utrwalenie wiadomości o rzeczownikach i przymiotnikach ćw. 5 s 186

Zadanie domowe

  1. Uzupełnij zdania ćw. 2 s 184
  2. Na zajęciach 25 marca odwiedzimy bibliotekę, prosze żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Mariola Bondarow